Spis treści

Fotografia

 

Mój ojciec skończył rolnictwo tu w Leuven. Dostał część ziemi i wybudowali dom w Lipicznie. Lipiczno jest też nad Niemnem. Tam żeśmy żyli do wojny. W czasie wojny żeśmy się strasznie tułali. Na tym zdjęciu jest jeszcze mój dziadzio, wuj Sewer Czetwertyński, Marjózia… W pewnym momencie przyszło gestapo do pałacu, rannym świtem i wszystkich mężczyzn zabrali. I oni zostali zabrani do Oświęcimia.