Spis treści

 

 Aktywność obywatelska - początek

 

Na temat pracy pozanaukowej mogę tylko mówić o organizacji takiej grupy narodowej. Narodowej nie w sensie partyjnym tylko „narodowej”. (…) Jak skończyłem maturę to jako kierownik grupy narodowej w szerokim tego słowa znaczeniu, pojechałem do Krakowa. Tam kierowałem tymi młodymi, gimnazjalnymi grupami. (…) Atmosfera w Krakowie była bardzo dobra, tak z robotnikami jak i z tą elitą intelektualną. Ten okres długo nie trwał. W styczniu 41 mnie zaaresztowali.