Spis treści

Piotr Ładomirski

Piotr Ładomirski na emigracji w Belgii od 1985 krótko po osiedleniu się tu zaangażował się w działalność społeczną. Z wykształcenia historyk pracował jako nauczyciel historii w szkole polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej, współorganizował Centrum Polskie w Brukseli, działał również w Towarzystwie Przyjaciół Fundacji Jana-Pawła II. W roku 2003 został wybrany prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej. 

 

 

 


Polskie szkolnictwo

Polskie szkolnictwo w Belgii istniało już przed wojną, organizowane przez ówczesne władze polskie. Dotyczyło to głównie dzieci polskich górników, którzy przyjeżdżali na kontrakty do Belgii. Jeśli się dobrze orientuję, to na początku te dzieci chodziły wyłącznie do polskiej szkoły. 
 
 

PMSZ  w Belgii 

Marzy mi się, żeby ten ośrodek stał się miejscem spotkań młodzieży i to nie tylko polskiej. (…) Żeby tu się zawiązywały przyjaźnie, żeby tu rozmawiano o rzeczach ważnych, chociażby problemów dotyczących jednoczącej się Europy, ale także ważnych dla Polski i dla Belgii. Ten ośrodek to jest kawałek Polski, ale na ziemi belgijskiej.