Spis treści

Polskie szkolnictwo

Polskie szkolnictwo w Belgii istniało już przed wojną, organizowane przez ówczesne władze polskie. Dotyczyło to głównie dzieci polskich górników, którzy przyjeżdżali na kontrakty do Belgii. Jeśli się dobrze orientuję, to na początku te dzieci chodziły wyłącznie do polskiej szkoły.