Spis treści

Miejsce na ziemi

To były dwie różne rodziny, z jednej strony mojej mamy, która była Belgijką i ojca. Inna atmosfera, inne potrawy.
Belgowie nie mieli żadnej dobrej sali. Polska sala służyła tu obu społecznościom, polskiej i flamandzkiej. Wykorzystywały ją różne organizacje, głównie chrześcijańskie, były także zajęcia teatralne po flamandzku.