Spis treści

  

 Pościg

 

Niemcy cofnęli się pod Paryż a myśmy przeszli do pościgu. (…) Robiliśmy do 50 kilometrów dziennie idąc w stronę granic Belgii i Niemiec. (…) I Dywizja Pancerna oswobodziła całą północ Belgii jak państwo wiecie. (…) W marcu rozpoczęła się ofensywa na terytorium niemieckie.