Spis treści

 

 Koledzy z wojska

 

Pierwszy raz żeśmy jechali do Normandii dwoma autobusami, tak dużo nas było. Teraz nie ma, jestem sam.