Spis treści

 

 Kombatanci

 

Były w Belgii dwa zrzeszenia kombatantów, jeden współpracował z polskim konsulatem drugi nie chciał. I ta różnica jest do dziś dnia.