Spis treści

 

 Po raz pierwszy w Polsce

 

Do Polski po raz pierwszy przyjechałem w 67 roku. (…) W zeszłym roku byłem w Lubinie. Tam otwarto szkołę, której dano imię generała Maczka. Ja byłem zaproszony do tej szkoły, ale mówię co ja mam zabrać dla nich? Nic nie musisz zabrać, to ty jesteś niespodzianką dla nich.