Spis treści

Kobieta dyrygent musi się przebić

 
Kobieta może wygrać konkurs, może mieć najlepsze ucho świata, może znakomicie próbować, może mieć koncerty, ale żeby zaangażować ją jako dyrygenta na stałą gażę? Dlaczego założyłam orkiestrę?, dlatego właśnie, że mnie nikt nie angażował. Nie to że musze być dyrektor, nie, ale od kogoś coś zależy.