Spis treści

Jak było…

Na wschodzie Polski jest miasto Lwów, słyszał Pan ? 100 kilometrów na wschód jest miasto Drochobycz, które leży na Podkarpaciu. Jest tam ropa naftowa. Co Pan chce jeszcze wiedzieć? Jak było? Mieszkali Ukraińcy, Polacy i Żydzi. (…) Polacy i Ukraińcy nie byli w niezgodzie, owszem, byli nawet w przyjaźni.