Spis treści

  

 Normandia

 

Chciałbym dorzucić jedną rzecz jeżeli chodzi o to zamknięcie worka Falaise. On nie został do końca całkowicie zamknięty. Przefiltrowała się pewna ilość jednostek niemieckich.  (…) Maczuga, sławne dwa pagórki, 261 i 262, których kształt warstwic przypominał maczugę. Jak się patrzyło na mapę to warstwice rysowały naprawdę obraz maczugi. (…) Trzon VII Armii niemieckiej był tam zamknięty. Straty niemieckie były bardzo poważne.