Spis treści

 

 Związki zawodowe

 

Zrobiliśmy kongres w Paryżu, który przewidywał zjednoczenie polskich związków zawodowych w Anglii, Francji i Belgii (…). Na drugi dzień rozszerzyliśmy to na inne kraje. Z jednej strony Polacy, poza tym Ukraińcy, Czesi, Słoweńcy, Łotysze, Litwini i Estończycy. Wszystko to powstało pod nazwą Union Chretien d’Europe Central. (…)  UCDec działał do 95 roku.