Spis treści

 

 Szkoła polonijna

 

Była szkoła którą prowadził pan Dehnel, który był przez pewien czas moim komendantem w harcerstwie w Warszawie. (…) Wykłady o Polsce, dlaczego jest taka dzisiaj?