Spis treści

 

  Polityka 

 

Moi szachiści prowadzili kampanię. Roznosili ulotki, kleili afisze. (…) Ja byłem nie zaangażowany partyjnie, to jest najgorsze. Musi pan walczyć z partiami. Trzeba być bardzo mocnym (w tej sytuacji) żeby być wybranym do wspólnoty Rady Miejskiej bo to radni wybierają między sobą.